Vision/Mission

Danske Kulturperler er en folkeoplysende organisation, der arbejder for at styrke og bevare minoriteters kulturarv. Danske borgere med minoritetsbaggrund skal på lige fod med majoritetsborgere kunne føle sig stolte, inkluderede og accepterede som borgere.  

Hvad er en kulturperle? 

En kulturperle er et mangfoldigt udtryk af bevaringsværdige aspekter af det danske kulturliv, både den materielle og den immaterielle. Danmarks kulturperler viser noget, der allerede eksisterer: nemlig et mangfoldigt samfund med en alternativ kulturarv. Den anden kulturarv er noget, der er ligeså dansk som en salmebog. 

Kulturperlers dogmeregler

1)    Kulturarv fra minoritetsgrupper, der bor i Danmark
2)    Skal defineres af minoriteten
3)    Kan være immateriel eller materiel 
4)     Inddrager gerne majoriteten 
5)    En fejring af det multikulturelle, og en stille revolution 
6)    En kulturperle må gerne udfordre konformiteten
7)    Repræsenterer ”danskhed-plus”
8)    Skal skabe respekt for minoriteters kulturarv

Hvorfor AOF? 

 • En naturlig del af folkeoplysningen er at få minoriteternes kultur inddraget i folkeoplysningen

 • AOF har historisk set styrket minoriteters integration i DK, ikke assimilation. Hvilket indebærer minoriteter kan dyrke deres kulturarv

 • AOF er en forandringsagent, og historisk set har vi ikke være bange for at skabe forandring i samfundet der hvor der er udfordringer

 • Som folkeoplysende organisation kan AOF gøre en forskel og skabe sunde fælleskaber, hvor det ikke bliver opdelt i os og dem

 • Danmark er et foreningsland, og det er oplagt at minoriteter kan være sig selv, som de hele mennesker de er. Dette skal i højere grad bringes i spil i foreningslivet, for at skabe viden om andre kulturer og skabe fredelig sameksistens

 • Gennem folkeoplysning kan vi nedbringe fordomme, misforståelser og fjendtlighed mellem de forskellige befolkningsgrupper i landet

 • Foreningslivet på idrætssiden har skabt fællesskaber på tværs, det samme kan man på kulturområdet

 • Folkeoplysningens rolle i moderne tid? Det er projekter som det her der gør at folkeoplysningen bliver synlig som vigtig folkeaktør

 •  Folkeoplysningen kan være en del af at forebygge at minoriteter bliver ekskluderet i vores samfund.

 • AOF styrker sammenhængskraften i landet, Det kan vi gøre med dette projekt, men også med, almindelig folkeoplysende lærings aktiviteter som dansk undervisning, beskæftigelsesrettet undervisning, integrations projekter osv.

Festival 2021

Danske Kulturperler vil afholde en årlig festival der afholdes af AOF Danmark, AOF centre, foreninger, organisationer og institutter der på hver deres måde arbejder med minoriteters kultur.  

Kulturarven formidles gennem debatarrangementer, kurser, events og workshops.

 

AOF Danmark samarbejder også med museumsinstitutioner om en fælles udstilling.  

 

Grundet corona, er vores festival udskudt til uge 8 i  foråret 2021

© 2023 by Mission Gallery. Proudly created with Wix.com 

Molestien 7, 2450 København. +45 41 88 77 70 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean